IPhone XR để lại một hương vị tuyệt vời trong miệng vào năm 2019