Các mẫu TV thông minh Samsung mới nhất sẽ có hỗ trợ iTunes và AirPlay 2

.